header banner
Default

Binance advised holding cryptocurrency for the 17 Augustus Way - Emerce


Table of Contents

  1200x630wa-430x400

  Schiphol-Rijk 19-07-2023 | Vanaf heden is het in Nederland niet meer mogelijk om te handelen op Binance. Het grootste handelsplatform ter wereld mag hier niet meer zijn diensten aanbieden en heeft de Nederlandse gebruikers dan ook aanbevolen om hun crypto assets voor de einddatum van 17 augustus 2023 van het platform te halen. Hierbij is een overeenkomst gesloten om de klanten door te verwijzen naar het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce, dat afgelopen maand al een flinke toename in klanten zag.

  Om het voor klanten makkelijker te maken, heeft Binance een overeenkomst afgesloten met het Nederlandse cryptoplatform Coinmerce. Wanneer gebruikers nu inloggen in hun account bij Binance, kunnen ze met een klik op de knop automatisch al hun crypto assets over laten zetten naar een Coinmerce account, dat direct zal worden aangemaakt. Om de nieuwe gebruikers tegemoet te komen, heeft Coinmerce afgelopen maand een volledige exchange gebouwd en ruim honderd coins aan hun collectie toegevoegd. Daarin zijn ze nu al de grootste in Nederland, met een aanbod van bijna 350 coins.

  Op vrijdag 16 juni kondigde Binance aan na een maand de Nederlandse markt te verlaten. Tot 17 juli was het mogelijk te handelen op het platform, maar vanaf heden kunnen gebruikers alleen hun crypto’s opnemen. In de tussentijd zijn veel Nederlandse gebruikers al overgestapt naar andere cryptoplatforms. Voor de crypto’s die nog op Binance staan, is er tot 17 augustus 2023 de tijd om deze er af te halen. Na deze datum behoudt Binance zich alle rechten voor om passende maatregelen te nemen, waaronder het sluiten van de individuele Binance wallets. Klanten worden nu dan ook dringend verzocht om hun crypto’s vóór 17 augustus van het platform te halen.

  “Tot nu toe zijn al ruim 100.000 klanten overgestapt naar Coinmerce”, zegt CEO Jaap de Bruijn. “We verwachten dat dit aantal nog verder zal stijgen, aangezien de optie om over te stappen pas afgelopen vrijdag werd aangeboden. Onze prioriteit was een ordentelijk verloop van dit proces en we zijn blij dat we hieraan voldoen middels de one-click solution optie”.

  Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

  Sources


  Article information

  Author: Earl Johnson

  Last Updated: 1704431282

  Views: 587

  Rating: 4.8 / 5 (32 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Earl Johnson

  Birthday: 1979-04-28

  Address: 0780 Jessica Haven, East Patriciaport, AZ 95903

  Phone: +3758232206859880

  Job: Librarian

  Hobby: Telescope Building, Calligraphy, Cooking, Coffee Roasting, Fishing, Backpacking, Board Games

  Introduction: My name is Earl Johnson, I am a apt, venturesome, candid, vivid, Open, unswerving, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.