header banner
Default

De vierde rijkste bevolking ter wereld is Nederlanders


Table of Contents

NOS NieuwsAangepast

Nederland staat met een gemiddeld netto-vermogen van bijna 129.000 euro per persoon op de vierde plek in de ranglijst van rijkste landen ter wereld. De lijst is samengesteld door de Duitse verzekeraar Allianz in het Global Wealth Report over 2020. In het rapport worden de vermogens en schulden van bijna zestig landen in een rangorde geplaatst.

Nederlandse huishoudens zijn onder meer rijker geworden doordat pensioenfondsen het goed gedaan hebben als gevolg van de gestegen beurzen.

Het rijkste land is de Verenigde Staten met een gemiddeld netto-vermogen van 218.000 euro, gevolgd door Zwitserland (212.000 euro) en Denemarken (149.000 euro). Wereldwijd bedraagt het gemiddelde netto-vermogen 36.000 euro.

Amerikanen zijn rijk doordat ze meer dan de helft van hun vermogen belegd hebben. Zwitserland doet het goed op de lijst omdat het land veel rijken aantrekt, vanwege de lage belastingen. Nederland staat hoger dan in vorige lijstjes van Allianz, onder meer doordat er tijdens de coronacrisis relatief veel gespaard is.

Grote ongelijkheid

VIDEO: Nederlander bakt duurste hamburger ter wereld
NOS Jeugdjournaal

De onderzoekers schrijven dat 2020 een jaar van grote contrasten was. Door het coronavirus zijn miljoenen mensen hun inkomen kwijtgeraakt en veel huishoudens hebben door de crisis meer schulden gemaakt. Aan de andere kant is veel werkgelegenheid behouden dankzij overheidssteun.

Nederlanders zijn gemiddeld rijker geworden, maar de verschillen tussen huishoudens zijn relatief groot, schrijven de onderzoekers. Dat komt doordat Nederlandse huishoudens met weinig vermogen veel schulden hebben.

Sources


Article information

Author: Keith Smith

Last Updated: 1703168761

Views: 1093

Rating: 4.6 / 5 (112 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Keith Smith

Birthday: 1945-01-28

Address: 62735 Amber Ways Apt. 640, Lake Jeff, AL 33830

Phone: +4003598191923095

Job: Librarian

Hobby: Crochet, Beekeeping, Mountain Climbing, Video Editing, Fishing, Gardening, Cross-Stitching

Introduction: My name is Keith Smith, I am a courageous, treasured, esteemed, candid, unwavering, dazzling, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.